چند درصد از ما فکر مـیکنیم حالا کـه در فلان رشته درس خوانده ایم، جزوه های کدینگ ایمان پندی حتما حتما با استفاده از همـین مدرکِ اخذ شدهب درآمد کنیم؟

فکر مـیکنیم خیلی از ما اینگونـه باشیم. جزوه های کدینگ ایمان پندی چون اکثرا هم موفق بـه پیدا کاری مناسب درون حیطه مربوط نمـی شویم، از سر استیصال تصمـیم مـیگیریم بـه دانشگاه برگردیم و مدارک بعدی آن رشته را بگیریم. جزوه های کدینگ ایمان پندی غافل از اینکه این کار تنـها منجر بـه تبدیل شدن ما از یک لیسانس/فوق لیسانس بیکار بـه یک فوق لیسانس/دکتر بیکار مـیشود، باضافه اینکه بخشی از عمرمان را آنطور کـه باید “زندگی” نکرده ایم.

ایمان پندی، دامپزشکی هست که درون سالهای آخر تحصیلش تصمـیم گرفته با استفاده از یکی از مـهارتهایشب درآمد کند. زبان انگلیسی را کـه به همان شیوه جالبی کـه یـاد گرفته، شروع بـه تدریس کرده است.

او جزوه های خلاقانـه اش را درون سایتش مـیفروشد، کلاسهای غیرحضوری برگزاری مـیکند و در همـین روزها اوین کنسرت آموزشی زبان را برگزار خواهد کرد. صفحه اینستاگرامش هم بیش از ۳۶۱۰۰۰ دنبال کننده دارد.

جزوه های کدینگ ایمان پندی کار نکن، قسمت پنجم: جزوه های کدینگ ایمان پندی دامپزشکی کـه زبان درس مـیدهد، ایمان پندی ... mimplus.ir

خودِ ایمان مـیگوید هفته‌ای یک روز هم به منظور دامپزشکی اش وقت مـیگذارد و با توجه بـه درآمدی کـه از راه تدریس زبان دارد، فعلا وقت بیشتری به منظور دامپزشکی نخواهد گذاشت. این یعنی ایمان پندی خودش را محدود بـه رشته دانشگاهی اش نکرده و به چیزی کـه علاقه داشته، پرداخته و کار نکرده. بـه نظر مـیرسد یکی از جنبه‌های فرعی چنین روندی، درآمد خوبی هست که نصیبش شده است.

سایت آموزش زبان وکب کدینگ

مصاحبه همشـهری جوان با ایمان پندی

صفحه اینستاگرام وکب کودینگ

شما هم مـی‌توانید داستان کارنکن خودتان را بسازید، روی لینک زیر کلیک کنید:

نقشـه راه کارنکن

کار نکن، قسمت پنجم: دامپزشکی کـه زبان درس مـیدهد، ایمان پندی ۴٫۲۵ (۸۵%) ۴ votes

جزوه های کدینگ ایمان پندی کار نکن، قسمت پنجم: دامپزشکی کـه زبان درس مـیدهد، ایمان پندی ...
[کار نکن، قسمت پنجم: دامپزشکی کـه زبان درس مـیدهد، ایمان پندی ... جزوه های کدینگ ایمان پندی]

نویسنده و منبع: امین آرامش | تاریخ انتشار: Thu, 05 Jul 2018 02:15:00 +0000