۱ – اساسا نیـازی بـه یـادگیری و افزایش دانشمان هست؟

ما ایرانی‌ها تلاش چندانی درون جهت افزایش دانشمان نمـی‌کنیم. از دریا چه استفاده ای میکنیم خیلی از ما اعتقادی بـه نقش یـادگیریِ بیشتر بر کیفیت زندگی‌مان ندارم و اکثرا فکر مـی‌کنیم همـین چیزهایی کـه بلدیم خیلی هم زیـاد هست و البته همزمان درون خیلی از زمـینـه‌ها هم خودمان را صاحبِ نظر مـی‎‌دانیم!

معمولا بر این باوریم کـه اشکال از جای دیگری هست که زندگی ما کیفیت ندارد. از دریا چه استفاده ای میکنیم درون این باره قبلا درون یکی از تمرین‌های درس‌های تفکر سیستمـی سایت متمم نوشته‌ام و اگر اجازه بدهید اینجا تکرارش نمـی‌کنم.

چرا ایرانیـها اینقدر کم کتاب مـی خوانند؟

سایر نوشته های من درباره “تفکر سیستمـی” درون سایت متمم

۲ – خب اگر فرض کنیم یـادگیری مـی‌تواند بر کیفیت زندگی ما تاثیر بگذارد، از دریا چه استفاده ای میکنیم حالا چه کتابی بخوانیم؟ از چه منبع آموزشی استفاده کنیم؟

این روزها بازار آموزش‌های غیردانشگاهی کـه ادعای بهبود کیفیت زندگی ما را دارند، بسیـار داغ است. با توجه بـه کمبودی کـه در این حوزه وجود دارد، پیش‌بینی مـیشود این آموزش‌ها درون سال‌های آتی بیشتر هم بشوند.

اگر این فرض را پذیرفتیم کـه یـادگیری مـیتوا‌ند بر کیفیت زندگی ما تاثیر بگذارد و اگر درون ابتدای این مسیر هم هستیم، فکر مـیکنم بهتر هست شروع یـادگیری‌مان را با کتاب شروع کنیم و اگر هم خواستیم از آموزش‌های دیگر استفاده کنیم، درون انتخاب آنـها وسواس بخرج دهیم که تا ذائقه‌مان بـه آموزش‌های صرفا انگیزشی عادت نکند.

آموزشِ خوب حتما ما را بـه تفکر بیشتر دعوت کند، معمولا یـادگیریِ یک چیز جدید همراه با شکسته شدن مرزهای مدل ذهنی ما اتفاق مـی‌افتد و این شکستِ مرزهای خودساخته معمولا با درد همراه است. شاید بتوان گفت آموزشی خوب هست که «دردِ ندانستنِ پیش از آن آموزش» را هر چه بیشتر درون ما ایجاد کند.

بنظرم بهتر هست در ابتدای مسیر کتاب‌خوان‌شدن، از دیگران به منظور کتاب‌های خوب پیشنـهاد بگیریم. درون ابتدای راه حتما حواسمان باشد کـه با وزنـه‌های سنگین، دلزده نشویم. درون این مورد قبلا مطلبی مستقل نوشته‌ام:

ده نکته درون مورد کتاب خواندن (یـا چگونـه کتاب بخوانیم و کتابخوان باقی بمانیم؟)

۳ – یعنی به منظور انتخاب منبع یـادگیری‌مان همـیشـه از دیگران سراغ بگیریم؟

کتاب یـا هر منبع آموزشیِ دیگر قرار هست پاسخی برای سوال ما باشد. فکر مـیکنم بعد از سرک کشیدن‌هایِ اولیـه درون آموزش‌ها و کتاب‌های مختلف، حتما دنبال سوال خودمان بگردیم. پیش از آنکه بپرسیم «چه کتابی بخوانیم؟» حتما بدانیم سوال ما چیست؟ چه دغدغه‌ای را مـی‌خواهیم با آن کتاب یـا منبع آموزشی رفع کنیم؟ بنابراین فکر مـی‌کنم به منظور سراغ گرفتن از دیگران حتما پرسشی شبیـه این داشته باشیم:

برای فلان سوالم، درون چه کتاب یـا منبع آموزشی دیگری مـی‌توانم جوابِ خوب پیدا کنم؟

من معمولا پرسش‌هایی مانند چه کتابی بخوانیم؟ را با پرسش جواب مـیدهم: چه دغدغه‎‌ای داری؟ سوالت چیست؟

۴ – بنابراین همـیشـه فقط دنبال آموزشی باشیم کـه برایش سوال داریم و در پی سایر منابع نرویم؟

به نظر من بهتر است، بخش اعظمِ وقتمان را به منظور یـافتن پاسخِ سوال‌هایی کـه داریم بگذاریم. دریـای علم انتها ندارد و اگر قرار باشد درون این دریـا، جهتی را دنبال نکنیم و صرفا خودمان را بـه دستِ بادِ پیشنـهادات بیرونی بسپاریم، سرگردان خواهیم شد.

در این مـیان، ممکن هست مواجه شدن با یک کتابِ جدید یـا آموزش جدید ما را با دنیـاهای جدیدی آشنا کند و سوال‌های تازه‌ای پیدا کنیم. بنابراین بنظرم بد نیست اگر همواره درون سبدِ یـادگیری‌مان اندکی هم منابعِ غیرمرتبط بـه سوالاتِ حالِ حاضرمان وجود داشته باشد. این منابع ممکن هست راه‌هایی جدید به منظور ما بگشایند. اما همانطور کـه گفتم بنظرم نباید درون استفاده از آنـها افراط کرد.

[برای آشنایـان با الگوریتم ژنتیک: از دریا چه استفاده ای میکنیم یـاد داستان بهینـه محلی و بهینـه سراسری (سراسری ترجمـه خوبی به منظور global است؟) مـی‌افتم]

۵ – آیـا معیـاری به منظور موثر بودن این یـادگیری‌ها وجود دارد؟

بله، وسعت یـافتن نگاه ما و بهبود کیفیت زندگی ما. یـادمان باشد کـه مـهم عمل است. من همـیشـه با مفهوم «یـادگیری به منظور یـادگیری» مشکل داشته‌ام. بنظرم حتما دنبال پیدا مصداقی به منظور آموخته‌ها درون زندگیمان باشیم. آموخته های جدید مـیتواند مدل ذهنی ما را تغییر دهد و همـه حال خوش و ناخوش ما بیشتر از هر چیز بستگی بـه همـین شیوه نکاه ما به شرایط دارد.

اگر کتابی درون مورد «تصمـیم‌گیری» مـی‌خوانیم، حتما بتوانیم درون شرایط مشابه، تصمـیمات بهتری بگیریم. اگر به منظور بهبود رابطه عاطفی‌مان، کتابی مـی‌خوانیم یـا دوره‌ای شرکت مـی‌کنیم، حتما اثرات این آموزش‌ها را درون کیفیت رابطه عاطفی‌مان ببینیم. اگر به منظور بهبودب و کارمان، آموزشی مـی‌بینیم حتما اثراتش را درون رونق یـافتنب و کارمان ببینیم.

خلاصه اینکه همواره حواسمان باشد کـه اثرِ این آموزش‌ها درون عملکردمان را رصد کنیم و اگر دیدیم این عملکرد تغییری نکرده، شاید لازم باشد درون انتخاب منبع آموزشی‌مان یـا شیوه‌ی استفاده‌ی ما از آن بازنگری کنیم.

پس‌نوشت

اگری بخواهد سرکی درون کتابها بکشد. من این کتاب‌ها را پیشنـهاد مـی‌کنم:

ده کتابی پیشنـهادی من درون سایت متمم

چه کتابی بخوانیم؟ از چه آموزشی استفاده کنیم؟ ۵ (۱۰۰%) ۲ votes
[چه کتابی بخوانیم؟ از چه آموزشی استفاده کنیم؟ - امـین آرامش از دریا چه استفاده ای میکنیم]

نویسنده و منبع: امین آرامش | تاریخ انتشار: Thu, 12 Jul 2018 17:23:00 +0000